Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija pakeitė ankstesnę praktiką, aktualią transporto priemonių pirkimo – pardavimo klausimu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.314 straipsnio nuostatomis šalys gali sutartyje nustatyti terminą atsiskaitymui. Jeigu kainos sumokėjimo terminas sutartyje nenustatytas, tokiu atveju kaina turi būti sumokėta tada, kai pardavėjas įvykdo savo pareigą perduoti daiktus arba disponavimo daiktais dokumentus. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.314 straipsnio 1 dalį kainos sumokėjimo vieta yra daiktų perdavimo vieta, tai ir kainos sumokėjimo laikas siejamas su daiktų perdavimo momentu. Anksčiau teismų praktikoje buvo laikoma, jog šalių parašais patvirtinta transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis, pirkėjui perduoti nuosavybės teisę į transporto priemonę patvirtinantys dokumentai, atlikta automobilio nuosavybės teisės registracija pirkėjo vardu yra pakankamos aplinkybės, kad būtų galima konstatuoti pirkėjo atsiskaitymo pagal sutartį faktą.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2021 m. vasario 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-7-125-378/2021 buvo iš esmės pakeista ankstesnė praktika, nurodant, jog „pirkėjo pareiga sumokėti kainą apima ne tik pinigų sumos sumokėjimą, bet ir ėmimąsi atitinkamų priemonių, kurių gali būti reikalaujama pagal sutartį arba įstatymus, kad, esant reikalui, būtų galima tinkamai įrodyti kainos sumokėjimo faktą.“

 

Kadangi šalių valia yra susitarti kada bus mokama kaina: sutarties pasirašymo, transporto priemonės perdavimo, registracijos momentu ar per sutartą laikotarpį po to, vėliau gali kilti ginčai ar pirkėjas yra atsiskaitęs už gautą daiktą. Kai atsiskaitymas vyksta bankiniu pavedimu, įrodyti tokį faktą nėra sudėtinga, tačiau dažnai toks atsiskaitymas vykdomas grynaisiais pinigais. Kaip minėta, faktas kad transporto priemonė buvo perduota naudotis pirkėjui, jos perregistravimas pirkėjo vardu tik patvirtins, kad pardavėjas savo įsipareigojimą perduoti daiktą įvykdė, tačiau nereikš jog yra įvykdyta pirkėjo prievolė sumokėti sutartyje numatytą kainą.

 

Taigi pagal naujai suformuotą praktiką, pirkėjai sudarinėdami transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį ir atsiskaitydami su pardavėju, turėtų nepamiršti pardavėjo patvirtinimo, jog sutartą kainą gavo ir užfiksuoti jį raštu pačioje sutartyje ar kitu būdu, kuris vėliau galėtų neginčijamai patvirtinti, kad pirkėjas yra visiškai įvykdęs savo pagrindinį įsipareigojimą pagal sutartį – atsiskaitęs už įsigytą transporto priemonę.

Atkreipiame dėmesį, jog VĮ Regitra pateikiamoje transporto priemonės pirkimo – pardavimo formoje nėra įtrauktas konkretus punktas apie šalių atsiskaitymo momentą, kad kaina sumokėta iki sutarties sudarymo, jos sudarymo metu ar pan., tačiau yra palikta vieta papildomai informacijai apie atsiskaitymo būdą ir (ar) kitas sąlygas nurodyti. Šioje dalyje būtų tikslinga nurodyti terminą, jei buvo sutarta, kad kaina bus sumokėta vėliau, ar pažymėti, jog atsiskaitoma sudarant sutartį, jei pinigai mokami sutarties sudarymo metu. Kuo mažiau susitarimo dalių liks žodinės, tuo mažesnė ginčo tikimybė.

 

STRAIPSNĮ PARENGĖ:

Advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai
Advokato padėjėja Karolina Rainytė.