Pagrindinės veiklos sritys

Verslo teisė


 • Įmonių sujungimai, įsigijimai, reorganizavimas
 • Akcininkų ginčai
 • Konkurencijos teisė
 • Asmens duomenų apsauga
 • Mokesčiai ir mokestiniai ginčai
 • Darbo teisė
 • Restruktūrizavimas ir bankrotas
 • Susitarimai dėl tarptautinės prekybos
 • Verslo konsultavimas ir sutarčių rengimas
 • Kasdieninė teisinė pagalba įmonės veikloje
 • Atstovavimas arbitraže ir teismuose

ŠEIMOS IR PAVELDĖJIMO TEISĖ


 • Santuokos nutraukimas
 • Turto ir prievolių padalinimas
 • Vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos , išlaikymo nustatymas
 • Tėvystės, motinystės, tėvų valdžios, įvaikinimo klausimų sprendimas
 • Globa, rūpyba, asmens pripažinimas neveiksniu / ribotai veiksniu
 • Palikimo priėmimo klausimai
 • Testamentų, palikimo priėmimo fakto, paveldėjimo teisės liudijimo ginčijimas

INTELEKTINĖ TEISĖ


 • Autorių teisės
 • Patentai, išradimai, pramoninis dizainas
 • Prekių ženklai
 • Atsakomybė už vartotojams teikiamas prekes ir paslaugas
 • Konsultavimas intelektinės nuosavybės klausimais ir sutarčių rengimas
 • Protestų rengimas ir atstovavimas EUIPO (ang. The European Union Intellectual Property Office)

BAUDŽIAMOJI TEISĖ


 • Atstovavimas ir gynyba ikiteisminio tyrimo metu ir visų instancijų teismuose
 • Klientų konsultavimas baudžiamosios teisės srityje
 • Finansiniai nusikaltimai
 • Politinė korupcija
 • Organizuotas nusikalstamumas
 • Rezonansinės baudžiamosios bylos
 • Komercinis šnipinėjimas
 • Nusikaltimai elektroninėje erdvėje

VIEŠOJI TEISĖ


 • Viešieji pirkimai
 • Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė (PPP)
 • Koncesijos
 • Vartotojų teisės
 • Administraciniai ginčai
 • Valstybės tarnyba ir tarnybiniai ginčai
 • Konsultavimas ir atstovavimas teismuose bei valstybės institucijose

TRANSPORTO teisė


 • Keleivių vežimas
 • Krovininių gabenimas ir logistika
 • Siuntų pervežimas
 • Darnus judumas
 • Konsultavimas dėl darbo ar paslaugų teikimo sutarčių sudarymo
 • Teisės aktų projektų rengimas
 • Sutarčių, susitarimų, veiklos reglamentų rengimas
 • Atstovavimas dėl logistikos ar krovinių gabenimo, iškeltose bylose

SPORTO TEISĖ


 • Konsultacijos visais sporto organizacijos (juridinio asmens) steigimo ir valdymo klausimais
 • Paramos sutarčių projektų rengimas ir derinimas
 • Reklamos paslaugų teikimo sutarčių projektų rengimas ir derinimas
 • Sportinės veiklos sutarčių (kontraktų) projektų rengimas ir derinimas
 • Individualios treniravimo veiklos sutarčių projektų rengimas derinimas
 • Teisių į profesionaliųjų sportininkų, trenerių kontraktus perleidimo sutarčių rengimas
 • Atstovavimas Klientų interesams intelektinės nuosavybės registravimo ir jos gynimo procesuose
 • Atstovavimas sporto organizacijų, profesionaliųjų sportininkų, trenerių ir agentų interesams Lietuvos Respublikos teismuose
 • Atstovavimas sporto organizacijų, profesionaliųjų sportininkų, trenerių ir agentų interesams tarptautiniuose ginčų sprendimų organuose Basketball Arbitral Tribunal (BAT), FIFA, UEFA, Court of Arbitration for Sports ir kituose

MEDICINOS TEISĖ


 • Konsultacijos ir procesinių dokumentų rengimas dėl žalos pacientų sveikatai atlyginimo
 • Biomedicininių tyrimų sutarčių rengimas, vertinimas
 • Teisinė pagalba sveikatos priežiūros paslaugų veikloje
 • Teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, rengimas bei vertinimas
 • Atstovavimas teismuose bei valstybės institucijose nagrinėjant ginčus dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo